26 lutego 2018r. „Gethsemani” Eucharystia Przedszkolaków

„Gethsemani… Jezus kocha mnie!  ON z własnej woli wszedł do Gethsemani.

Bóg na wzgórze się wspiął w cichy ogrodu cień. Ciężkim krokiem i wolno szedł.

Modlitwa i miłość poniosły GO tam, Tylko ON mógł w to miejsce wejść sam…”

Na naszej comiesięcznej Eucharystii dziękowaliśmy Jezusowi za wielki dar JEGO Miłości.

Oryginał pieśni : https://youtu.be/ZWIx24J00Wc