PRZEDSZKOLE Z SERCEM
Przedszkole nasze istnieje od 2003 roku. Organem prowadzącym placówkę jest Prowincja Krakowska Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus.
Obecnie obejmujemy opieką 32 dzieci w dwóch grupach: młodszej Słoneczek oraz starszej Perełek. Personel stanowią siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus i panie, które poprzez radosną i odpowiedzialną służbę najmniejszym pragną urzeczywistniać słowa swojej świętej Patronki – Teresy od Dzieciątka Jezus: „Moim niebem będzie dobrze czynić na ziemi”. Główną inspiracją posługi sióstr jest Ewangelia, a zwłaszcza osoba Jezusa Chrystusa, Boskiego Dzieciątka, od którego uczą się miłości i wypływającej z niej służby każdemu człowiekowi.
Jako placówka katolicka wychowujemy i kształcimy dzieci w duchu chrześcijańskim. Poprzez różnorodne inicjatywy o charakterze wychowawczym i dydaktycznym dążymy do wspomagania wszechstronnego rozwoju w sferze duchowej, psychicznej i fizycznej. Realizujemy założenia Podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Mocnym fundamentem oraz punktem odniesienia dla nas jest nauczanie Kościoła katolickiego oraz spójne z nim postulaty pedagogiczne i psychologiczne. Służy temu: życzliwa i rodzinna atmosfera, warunki do bezpiecznej i twórczej zabawy oraz konkretne, zaplanowane oddziaływania kompetentnego personelu. Z przyjemnością organizujemy dzieciom wycieczki o charakterze dydaktyczno-rekreacyjnym, by mogły poznawać otaczającą je rzeczywistość poprzez bezpośredni z nią kontakt. Gośćmi naszego przedszkola są teatrzyki, agencje artystyczno-edukacyjne oraz przedstawiciele interesujących zawodów. Nasze przedszkolaki mogą w gronie rówieśników obchodzić dzień swoich urodzin, a także Dzień z zabawką.
Organizowane wyjazdy, uroczystości i inne spotkania często angażują całe rodziny. Tak jest w przypadku m. in. integracyjnego pikniku rodzinnego, karnawałowego balu przebierańców, Jasełek, Święta Rodziny, wycieczek, teatrzyków, warsztatów oraz spotkań z ciekawymi osobami.
Nasza placówka współpracuje z wieloma instytucjami i placówkami, jednak najwytrwalszymi i najbardziej wspaniałomyślnymi wspłpracownikami i przyjacielami naszego przedszkola są Rodzice „naszych” dzieci, którym dziękujemy za wsparcie, zrozumienie i wspólną służbę „najmniejszym”.