Strona korzysta z plików cookies. Klikając przycisk "Akceptuję, nie pokazuj więcej", wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych, w tym profilowanie w celu personalizacji treści marketingowych. Szczegóły na naszej stronie Polityka Prywatności. Administratorem danych będzie Przedszkole Niepubliczne Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus z siedzibą w Mielcu ul.Dębicka 2, 39-300 Mielec.

Akceptuję, nie pokazuj więcej.

Program wychowawczy

Działania wychowawcze w naszym przedszkolu wyznaczają cztery podstawowe wartości, którymi są:
 • Bóg – Jego Osoba, nauka oraz relacja, którą tworzy On z każdym człowiekiem; Bóg jest punktem odniesienia do pozostałych wartości;
 • Człowiek– jego rozwój ku osiągnięciu pełni człowieczeństwa w wymiarze psycho-fizycznym i duchowym;
 • Wspólnota – rodzinna, przedszkolna, parafialna, ojczysta itd.
 • Świat– środowisko naturalne oraz wytwory cywilizacji służące autentycznemu dobru człowieka.
Każdej z tych wartości przypisane są postawy, które są konkretnym wyrazem realizacji tej wartości w życiu. Cele wychowawcze sprowadzają się do kształtowania postaw: PAN BÓG
 • postawa wiary
 • postawa dialogu z Bogiem w modlitwie oraz formach kultu zewnętrznego
 • kult świętych
CZŁOWIEK
 • postawa zachowania godności dziecka Bożego, przyznania sobie podstawowych praw, np. prawa do opieki i zabawy;
 • postawa akceptacji siebie samego – wiary we własne siły,
 • zgodna na ograniczenia, wdzięczności;
 • postawa prawego sumienia – podążanie za dobrem;
 • postawa dojrzałości i odporności emocjonalnej;
 • postawy prozdrowotne, troska o własne bezpieczeństwo;
 • postawa wytrwałości i sumienności w działaniu;
 • postawa wyrażająca kulturę zachowania
WSPÓLNOTA
 • postawa otwartości, akceptacji i szacunku, dążenia do tworzenia pozytywnych relacji;
 • postawa gotowości do respektowania przyjętych praw i zasad;
 • postawa gotowości do współpracy i pomocy słabszym i potrzebującym;
 • postawa służby oraz odpowiedzialności za zadania
 • powierzone we wspólnocie;
 • postawa twórczego rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych;
 • postawa szacunku dla cudzego trudu;
 • postawa patriotyzmu;
ŚWIAT
 • postawa dziękczynna za otaczającą rzeczywistość;
 • postawa odpowiedzialnego korzystania oraz ochrony środowiska naturalnego;
 • postawa odpowiedzialnego korzystania z wytworów cywilizacji;
 • postawa wrażliwości estetycznej – wychowanie do ładu, porządku i piękna;

Przedszkole Niepubliczne
Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

39-300 Mielec
ul.Dębicka 2

Telefon: 663 307 211, 784 726 474

E-mail: karmeloveprzedszkole@gmail.com

Nr konta przedszkola:
Bank Spółdzielczy w Mielcu
79 9183 0005 2001 0001 5310 0001

Dołącz do nas:

Copyright © 2022