Strona korzysta z plików cookies. Klikając przycisk "Akceptuję, nie pokazuj więcej", wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych, w tym profilowanie w celu personalizacji treści marketingowych. Szczegóły na naszej stronie Polityka Prywatności. Administratorem danych będzie Przedszkole Niepubliczne Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus z siedzibą w Mielcu ul.Dębicka 2, 39-300 Mielec.

Akceptuję, nie pokazuj więcej.

Koncepcja pracy przedszkola

MISJA PRZEDSZKOLA

Jesteśmy przedszkolem katolickim promującym chrześcijański system wartości. Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny, radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Dzięki temu, ze otaczamy dzieci troską i miłością, w naszym przedszkolu dzieci czują  się kochane,akceptowane i szczęśliwe. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami.

Dajemy dzieciom możliwość: samorealizacji, pracy z innymi, kreatywnego myślenia, działania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach. Zapewniamy dobrych i życzliwych nauczycieli. Dbamy o dobre relacje i dobrą komunikację. Stoimy na straży praw człowieka.

WIZJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole nasze dąży do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka poprzez działalność profilaktyczną, stymulacyjną, kompensacyjną i kolektywną w przyjaznej atmosferze, poczuciu bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku.

Dzieci rozumieją i szanują podstawowe wartości ogólnoludzkie i chrześcijańskie. Znają swoją godność Dziecka Bożego i wiarę w Boga potrafią wyrażać w modlitwie oraz w codziennych sytuacjach.

WIZERUNEK  ABSOLWENTA

Absolwent naszego przedszkola zna swoją godność Dziecka Bożego oraz swoją wartość jako człowiek, pielęgnuje wartości moralne takie jak: dobro, prawda, uczciwość, prawość, pracowitość, obowiązkowość. Posiada podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszej edukacji. Orientuje się w najbliższym otoczeniu, domu i przedszkolu. Nawiązuje przyjazne kontakty z ludźmi. Jest otwarty i  wrażliwy na potrzeby innych. Rozumie potrzebę ponoszenia konsekwencji swoich działań.Stosuje się do norm obowiązujących w jego otoczeniu. Rozróżnia zachowania dobre i złe. Jest ciekawy świata.  Korzysta z dostępnych źródeł wiedzy i obserwacji zjawisk zachodzących w najbliższym otoczeniu. Potrafi stosować zasady bezpieczeństwa i higieny w typowych czynnościach. Zna symbole narodowe. Jest twórczy i aktywny.

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

39-300 Mielec ul.Dębicka 2
Telefon:
663 307 211
784 726 474
E-mail: karmeloveprzedszkole@gmail.com

Nr konta przedszkola:
Bank Spółdzielczy w Mielcu
79 9183 0005 2001 0001 5310 0001

Rozbudowa:

Telefon:
784 726 474
E-mail: siostrydzieciom@gmail.com
www.perelkimilosierdzia.pl

Nr konta rozbudowy:
Raiffeisen Bank Polska S.A.
16 1750 0012 0000 0000 3375 2032

Dołącz do nas:

Copyright © 2022