MISJA PRZEDSZKOLA

Jesteśmy przedszkolem katolickim promującym chrześcijański system wartości. Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny, radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Dzięki temu, ze otaczamy dzieci troską i miłością, w naszym przedszkolu dzieci czują  się kochane,akceptowane i szczęśliwe. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami.

Dajemy dzieciom możliwość: samorealizacji, pracy z innymi, kreatywnego myślenia, działania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach. Zapewniamy dobrych i życzliwych nauczycieli. Dbamy o dobre relacje i dobrą komunikację. Stoimy na straży praw człowieka.

WIZJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole nasze dąży do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka poprzez działalność profilaktyczną, stymulacyjną, kompensacyjną i kolektywną w przyjaznej atmosferze, poczuciu bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku.

Dzieci rozumieją i szanują podstawowe wartości ogólnoludzkie i chrześcijańskie. Znają swoją godność Dziecka Bożego i wiarę w Boga potrafią wyrażać w modlitwie oraz w codziennych sytuacjach.

WIZERUNEK  ABSOLWENTA

Absolwent naszego przedszkola zna swoją godność Dziecka Bożego oraz swoją wartość jako człowiek, pielęgnuje wartości moralne takie jak: dobro, prawda, uczciwość, prawość, pracowitość, obowiązkowość. Posiada podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszej edukacji. Orientuje się w najbliższym otoczeniu, domu i przedszkolu. Nawiązuje przyjazne kontakty z ludźmi. Jest otwarty i  wrażliwy na potrzeby innych. Rozumie potrzebę ponoszenia konsekwencji swoich działań.Stosuje się do norm obowiązujących w jego otoczeniu. Rozróżnia zachowania dobre i złe. Jest ciekawy świata.  Korzysta z dostępnych źródeł wiedzy i obserwacji zjawisk zachodzących w najbliższym otoczeniu. Potrafi stosować zasady bezpieczeństwa i higieny w typowych czynnościach. Zna symbole narodowe. Jest twórczy i aktywny.