30 września 2019 r. – Święta Tereska Dziewczyna Niebieska – Uroczystość

W przeddzień Uroczystości Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus

Karmelitanki Bosej i Doktora Kościoła i my naszą modlitwą

i śpiewem uczciliśmy Tę , która obiecała wszystkim ludziom,

że nie przestanie spuszczać z Nieba daru Jezusowych łask różanych –

czyli obdarzać ludzi łaskami, których potrzebują.

Ucałowaliśmy relikwie Małej Świętej i jak Ona obsypaliśmy Jezusa płatkami róż.