5 czerwca 2019r. – Na wesołej farmie :)

Dziś na farmie rwetes wielki,
zburzył ktoś porządek wszelki.
Pokłóciły się dwie kurki
o kawałek z chleba skórki.

Huk obudził świnki w chlewie.
Co się stało? Żadna nie wie.

 

Nasza wyprawa na farmę pana Marka …