14 marca 2019r. – W Sądzie Rejonowym w Mielcu – Warsztaty

Dzisiaj wybraliśmy się do Sądu Rejonowego w Mielcu.

Tam obejrzeliśmy film o poszkodowanej Agatce, zapoznaliśmy się z osobami

pracującymi w Sądzie i funkcjami, jakie pełnią podczas rozprawy sądowej.

Agatka znalazła odpowiednią pomoc i sprawiedliwość w sądzie.

Następnie przeszliśmy na salę rozpraw i tam pod kierownictwem Pani Marii

wchodziliśmy w rolę oskarżonego, obrońcy, ławnika, świadka, sędziego.

Obrońcy bardzo wprawnie przekonywali Wysoki Sąd o niewinności oskarżonych,

a Wysoki Sąd przychyla się do linii obrony.

Zabawa była przednia…..